Povinné informácie

Poskytovateľ služieb:

ZAZZA, s.r.o.,
sídlo Petöfiho 4, 080 01 Prešov, Slovenská republika
poštová adresa ZAZZA, s.r.o., P.O. BOX 131, 080 01 Prešov
IČO: 47 336 871, DIČ: 2023824770, IČ DPH: SK2023824770
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 28409/P

e-mail: info@najlacnejsiabizuteria.sk 

tel.: +421 222 200 180Orgán dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 051/ 7721 597 
fax č.: 051/ 7721 596 
e-mail: pr@soi.sk

Tento e-shop používa súbory Cookies. Súbory Cookies sú potrebné, aby e-shop správne fungoval, dobre sa ovládal a zobrazovali sa Vám najmä produkty, ktoré Vás môžu zaujímať. Viac informácií.